Het rode kruis Rhenen bestaat in 2018 85 jaar.

HET RODE KRUIS RHENEN BESTAAT IN 2018 85 JAAR!

De afdeling Rhenen van het Nederlandse Rode Kruis is in 1933 opgericht vanuit de plaatselijke brandweer, omdat zij behoefte had aan deskundige assistentie bij het behandelen van eventuele slachtoffers. Er is sinds die tijd veel gebeurd, met name ook tijdens en vlak na de oorlog: vrijwilligers werden ingezet voor het bergen van oorlogsslachtoffers, het begeleiden van de evacuaties en het uitreiken van voedselpakketten en hulpgoederen na de oorlog. Naast het verlenen van hulp bij noodsituaties en bij evenementen, richtte de afdeling zich na de oorlog ook op de hulpbehoevenden. Deze mensen werden bezocht door leden van de Welfare en konden met vakantie in één van de vakantiehuizen van het Rode Kruis of op het hospitaalschip de J. Henry Dunant. Ook kwam je vrijwilligers van het Rode Kruis tegen als je bloed gaf voor de Bloedtransfusie dienst. Met de samenleving verandert ook het Rode Kruis. Bestond vroeger wel de indruk dat het Rode Kruis met z’n colonnes en commandanten een enigszins militaire inslag had; dit is nu geheel verdwenen. Wel wordt er een steeds grotere nadruk gelegd op professionaliteit bij de organisatie, reden waarom de vrijwillige hulpverleners voortdurend worden bijgeschoold. Tevens geeft het Rode Kruis afdeling Rhenen cursussen in reanimatie en Eerste hulp opleidingen. In de 1e 4 maanden van dit jubileumjaar zijn er al 190 cursisten opgeleid om te reanimeren met gebruik van een AED (automatische externe defibrillator.
De afdeling Rhenen mag zich verheugen in een zeer actief en jong team van hulpverleners, die zich laten zien bij de talrijke evenementen zoals Koningsdag, dodenherdenking, motorcross, avondvierdaagse, Cuneradag, Rijnweek en tal van andere activiteiten in en om Rhenen.
Het 85-jarig jubileum wordt gevierd op 9 juni Cuneradag met een open dag. Van 12:00 uur tot 17:00 uur zijn er diverse demonstraties en spelletjes in en om het Rode Kruis gebouw aan de Kerkstraat 1 te Rhenen. De Burgemeester zal om 13:00 uur een openingswoord houden, gevolgd door een optreden van Showharmonie “O.B.K.” Rhenen.
Voor een reünie in het Rode Kruis gebouw op 9 juni van 19:00 uur tot 22:00 uur worden nog oud-leden gezocht, opgeven kan via rodekruisrhenen85jaar@outlook.com.

12:00 tot 17:00 Spelletjes
12:00 tot 17:00 uur Veluwse Wensambulance bezichtigen
12:00 tot 17:00 uur Oude Verbindingswagen Rode Kruis bezichtigen
12:00 tot 17:00 uur Boekenkraam
12:00 tot 17:00 uur Diverse oude foto’s via een presentatie
13:00 uur Openingswoord door de burgemeester Hans van der Pas.
13:15 uur Showharmonie “O.B.K.” Rhenen zal een optreden geven
13:30 uur tot 16:00 uur Diverse demonstraties door 2 lotussen en Rode Kruis hulpverleners
14-16 uur Demonstraties reanimaties

19:00-22:00 uur reünie voor relaties en (oud)leden
20:00 uur Burgemeester Hans van der Pas zal een woordje spreken

 

(Foto’s: Jan van Dijk & Rita ter Velde)

(Tekst: Ramona Evers)